St1 Finance Oy Säkerhetsanvisning

Denna Säkerhetsanvisning innehåller anvisningar för att på ett säkert sätt använda de betaltjänster som St1 Finance Oy erbjuder, och du bör följa dessa anvisningar då du använder tjänsterna. Bekanta dig omsorgsfullt med denna anvisning och med ytterligare information: www.st1finance.fi/turvallisuus. Vår kundtjänst 010 557 3900 (lna/msa) må - sö 24 h/dygn hjälper dig att skydda din information i betaltjänsten och hjälper dig vi eventuella problem.

Kom ihåg att St1 Betalkontot som du använder och betalmedel anslutna till det, information om betalmedel, åtkomstkoder och lösenord är personliga och dessa ska förvaras och användas omsorgsfullt och säkert så att ingen utomstående, ens inom den egna familjen, kan få tillgång till dem och använda dem. En mobiltelefon med en nedladdad mobilapp och därtill anslutna betaltjänstegenskaper ska hanteras med motsvarande omsorg som vilket betalmedel som helst.

Säker användning av betalmedel och lösenord:

Ett Betalmedel, numret på ett betalmedel och därtill hörande lösenord ska alltid förvaras åtskilda.

Lär dig åtkomstkoden och ditt lösenord till tjänsten utantill. Skriv aldrig ner eller spara din åtkomstkod eller ditt lösenord i en form som enkelt kan kännas igen och förvara inte dem i din mobiltelefon, i din handväska, i din plånbok eller någon annanstans i anslutning till betalmedlet.

Du bör regelbundet på ett sådant sätt som omständigheterna kräver se till att dina betalmedel och din mobiltelefon är i förvar, i synnerhet i situationer där det är stor risk att de förkommer.

Då du betalar med betalkort, dölj knapparna då du knappar in koden till kortet, så att ingen utomstående kan se den.

Då du använder betaltjänsten och knappar in åtkomstkoden i tjänsten eller andra motsvarande uppgifter på din telefon eller din dator, skydda alltid knapparna så att ingen utomstående kan få reda på dina koder.

Använd inte en betalterminal eller en automaten om du upplever att miljön kring den är otrygg. Använd inte heller tjänsten i din mobiltelefon, om du upplever att användningsmiljön inte är trygg.

Sänd aldrig uppgifter om betalmedel eller tjänsten, åtkomstkoder eller lösenord via e-posten och ge inte dem på telefon. Uppge aldrig personliga uppgifter, som lösenord eller kortinformation då du är i kontakt med dina vänner och familjemedlemmar via sociala medier.

Oberoende av betalsätt, kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner ett inköp. Du kan enkelt följa inköpen på ditt eget kort via självbetjäningskanalen, mottagna inköpskvitton, kontoutdrag och fakturor.

St1 ber dig aldrig logga in i webbtjänsten eller någon annan självbetjäningskanal via en länk i ett e-postmeddelande och frågar aldrig via e-post eller telefon efter din åtkomstkod, dina lösenord eller information om betalmedel. Om fått ett e- postmeddelande som ser ut att vara skickat av St1, meddela omgående St1:s kundtjänst 010 557 3900 (24/7). Var alltid vaksam på ett oväntat e-postmeddelande som ser ut att vara skickat av en ansedd organisation såsom en bank, skattemyndigheten eller en webbutik. Klicka inte på länkarna i ett sådant meddelande.

Var omsorgsfull då du handlar på internet. Uppge inte din kortinformation, om du inte tänkt köpa något.

Se till att företaget bakom en webbutik uppger sin kontaktinformation ifall av eventuella klagomål (telefonnumret till kundtjänsten, en e-postadress, postadress till företaget osv).

Anvisningar för att hindra nätbedrägerier:

Uppdatera regelbundet programvaran i din dator och ha alltid en uppdaterad brandvägg i din dator.

Installera ett antivirusprogram och uppdatera det regelbundet. Installera ett antivirusprogram också i din mobiltelefon om det finns ett sådant.

Avgifter på webben

Då du gör inköp i webbutiker, se till att den anslutning som du använder är krypterad (https på adressraden i webbläsaren). Som ett tecken på en krypterad anslutning ser du vanligen en ikon med ett helt lås eller en hel nyckel.

Kontrollera alltid leverans- och returvillkoren då du gör en beställning i en webbutik och förvara orderbekräftelsen.

Om du beställer en löpande tjänst i en webbutik (till exempel en månadstjänst), ta alltid reda på innan du ingår ett avtal hur du kan avsluta eller säga upp tjänsten och när tjänsten upphör att debiteras.

Spara alla dokument som gäller inköpet. Du kan behöva dem till exempel som bevis på att produkten är betald eller för att utreda köpvillkoren.

Var kritisk mot lockande erbjudanden på internet och allt annat som låter för bra för att vara sant.

Att uträtta ärenden tryggt på webben via din utrustning

Håll programvaran och operativsystemet i din utrustning (dator, mobiltelefon eller surfplatta) uppdaterade.

Skydda din utrustning mot skadeprogram med antivirus- och brandväggsprogram. Uppdatera dessa program regelbundet i enlighet med anvisningar från tillverkaren.

Om du sparar eller använder ett betalmedel till exempel i en extern tjänsteleverantörs wallettjänst förutsätter vi att din terminalenhet låses till exempel via en kod, ett fingeravtryck eller motsvarande.

Logga alltid ur tjänsten då du slutat använda en applikation på din dator eller mobil.

Spärrtjänsten

tfn 010 557 3900 (lna/msa; 24 dygn)

Om ditt betalkort, din åtkomstkod, ditt lösenord eller din

mobiltelefon där du använder St1 Mobiili förkommer eller stjäls ska du omgående hindra att de används genom att ringa spärrtjänstenSamtal från utlandet +358 10 557 3900