Tietosuojakäytänteet

Henkilötietojen käyttö

St1 Finance Oy käsittelee henkilötietoja Suomessa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. St1 Finance Oy noudattaa maksulaitoksena kaikessa toiminnassaan salassapitovelvollisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia.

Henkilötietoja käsitellään maksulaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseksi, kehittämiseksi sekä rekisteröityjen yksilöimiseksi ja tunnistamiseksi, kuten yhteystietojen hallintaan, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen asiakkaille, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Puhelinkeskusteluja nauhoitetaan ja sähköpostiviestejä tallennetaan niiden sisällön vahvistamiseksi. Maksulaitokselle asetettu salassapitovelvollisuus ja muut tietosuojasäännökset estävät St1 Finance Oy:n hallussa olevien tietojen luovuttamisen sivullisille ilman kyseisen henkilön lupaa, ellei lainsäädäntö oikeuta tietojen luovuttamista.

Henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin kuuluvilta henkilöiltä tai heidän edustajiltaan, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, maksuhäiriörekisteristä ja muista luotettavista lähteistä. St1 Finance Oy käyttää myös henkilökohtaisia luottotietoja, jos palvelun tai tuotteen luonne sitä vaatii. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnoden luottotietorekisteristä.

Lainsäädännön sallimissa rajoissa voidaan luovuttaa ja saada rekisteröityjä koskevia henkilötietoja samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvilta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyn tai -kaupan yhteydessä järjestelyn tai kaupan vastapuolelle, mikäli tietojen luovutus on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, vaatia rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua tai täydennystä taikka tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin markkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee esittää mainitut pyynnöt St1 Finance Oy:n asiakaspalvelulle.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla St1 Finance Oy:n verkkosivuilta.

Evästeiden käyttö

St1 Finance Oy noudattaa St1 Oy:n julkaisemaa evästekäytäntöä

St 1 Oy:n evästekäytäntö

Sivustolla käytettävät evästeet

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite;
  • kellonaika;
  • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
  • selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen; ja
  • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa;
  • tieto siitä, onko mainos avattu; ja
  • tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.

Voit estää kohdentamisen täällä
http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset